Home

Bisdom Hasselt zoekt ... geld!
voor 4 actuele uitdagingen

Voor vele mensen klinkt het vreemd: de kerk die geld nodig heeft. De tijd van de ‘rijke kerk’ heeft in het bisdom Hasselt (goed 40 jaar jong!) nooit bestaan.

De priestergroep ziet nieuwe vragen op zich afkomen. Ook van leken die op talrijke plaatsen meewerken, wordt veel gevraagd.

Parochies, scholen, religieuze gemeenschappen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen blijven belangrijk voor het doorgeven van het christelijke gedachtegoed van waaruit ze zijn ontstaan. Ook vandaag proberen ze antwoorden te bieden op de nieuwe noden en uitdagingen van de samenleving.

In deze tijden zijn er meer zinzoekers dan ooit die beroep doen op het aanbod van de kerk. Of laat u uw kinderen niet dopen of vormen? Trouwt u niet meer in de kerk? Laat u uw geliefden niet meer begraven? Hebben de jeugdbeweging, het katholiek onderwijs, het verenigingsleven, ziekenzorg, goede christenen ... geen betekenis in uw leven?

Laat ons eerlijk zijn. De kerk kan en wil er ook zijn voor de samenleving van de 21ste eeuw!

Lees verder ...

Voor welke projecten?